Käyttöehdot

GlaxoSmithKlinen osoitteessa www.ceridal.fi sijaitseviin www-sivuihin sovelletaan näitä käyttöehtoja. Tuotteen valmistaja Stiefel on osa GlaxoSmithKline -konsernia, Suomessa Ceridalin maahantuoja on Tamro.

Ei takuita

GSK ei takaa sivustolta löytyvän materiaalin asianmukaisuutta tai käytettävyyttä Suomen ulkopuolella. Ne, jotka päättävät tulla tälle sivustolle muualta, tekevät niin omasta aloitteestaan ja ottavat vastuun paikallisten lakien noudattamisesta, jos ja siinä määrin kuin paikalliset lait soveltuvat. GSK käyttää kohtuullisia toimia sivuston päivittämiseen, mutta ei ota vastuuta eikä takaa paikkansapitävyyttä tai virheettömyyttä. Sivuston käyttö on käyttäjän vastuulla. GSK ei ota vastuuta sivuston käytön vuoksi suoraan, välillisesti tai epäsuorasti aiheutuneesta vahingosta, ja kaikki implisiittiset takuut ovat Suomen lain sallimissa rajoissa poissuljettuja. GSK ei ota vastuuta käyttäjään sivuston äänen, videon, datan tai tekstin käytön johdosta tarttuvista tietokoneviruksista.

Terveydenhoitoon liittyvä informaatio

Vaikka GSK on tehnyt parhaansa sivustolla olevan terveydenhoitoon liittyvän informaation paikkansapitävyyden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi, tällä sivustolla annettu neuvonta on ainoastaan yleisluontoista, eikä GSK tee väitteitä sen paikkansapitävyydestä tai hyödyllisyydestä tai takaa niitä. Lääketieteellistä neuvontaa on aina syytä hankkia pätevältä lääketieteelliseltä ammatinharjoittajalta.

Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeus kaikkeen tällä sivustolla olevaan materiaaliin on GlaxoSmithKline-konsernilla, tai sille on myönnetty oikeus käyttää materiaalia, ellei toisin erikseen mainita. Sisällön toistaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kiellettyä paitsi seuraavien suostumusten mukaisesti. Oikeus kopioida henkilökohtaiseen käyttöön Voit lukea, katsoa, tulostaa, ladata ja kopioida tällä Internet-sivustolla olevaa materiaalia henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi, mutta vain jos kaikissa mahdollisissa materiaalin kopioissa mainitset Internet-sivuston materiaalin lähteeksi ja sisällytät tekijänoikeusselvitteen "© Copyright 2001-2011, GlaxoSmithKline-konserni". Tämä käyttölupa ei oikeuta materiaalin tai minkään sen osan liittämistä mihinkään toiseen tulosteena, sähköisessä tai muussa muodossa olevaan työhön tai julkaisuun. Minkään tältä sivustolta olevan materiaalin osan levitys tai kopiointi mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen on nimenomaisesti kielletty. Mitään tämän sivuston osaa ei saa jäljentää, lähettää tai säilyttää millään muulla Internet-sivustolla tai muussa sähköisessä tallennusjärjestelmässä. Minkään tällä sivustolla olevan ei pitäisi tulkita antavan, epäsuorasti tai muutoin: (i) mitään lisenssiä tai oikeutta minkään GlaxoSmithKline-konsernin tai minkään kolmannen osapuolen patentin tai tavaramerkin perusteella; tai (ii) ellei nimenomaisesti näissä Käyttöehdoissa mainita, mitään lisenssiä tai oikeutta minkään GlaxoSmithKline-konsernin tekijänoikeuden perusteella.

Tavaramerkit

GlaxoSmithKline-konsernin omistamat tai sille lisensoidut tavaramerkit on merkitty asianmukaisella tavaramerkkisymbolilla tai korostettu ympäröivästä tekstistä (esimerkiksi kursivoituna, lihavoituna tai isoin kirjaimin). Mikäli tällä sivustolla esiintyy kolmansien osapuolten omistamia tavaramerkkejä, GlaxoSmithKline ei väitä sillä olevan omistusoikeutta tai mitään yhteyttä tavaramerkit omistavaan kolmanteen osapuoleen. Kolmansien osapuolten tavaramerkkejä käytetään vain yksilöimään niiden omistajien tuotteet ja palvelut. Näiden merkkien käytöstä ei tule päätellä, että GlaxoSmithKline sponsoroisi tai suosittelisi näitä tavaramerkkejä.

Hypertekstilinkit

Tietyt hypertekstilinkit tällä Internet-sivustolla johtavat käyttäjän sivustoille, jotka eivät ole GSK:n hallinnassa. Aktivoimalla minkä tahansa niistä poistut tältä sivustolta. GSK ei ole miltään osin vastuussa minkään kolmannen osapuolen sivuston sisällöstä, jolle on olemassa hypertekstilinkki, eikä anna mitään takuuta koskien sellaisella sivustolla olevaa sisältöä.

GSK ei voi valvoa sellaisten sivustojen luonnetta eikä sisältöä eikä suosittele sivustoja, niillä olevaa informaatiota, tai minkään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita.

Varmistu, että luet oikeudellisia ja tietosuojaan liittyviä menettelytapoja koskevat osiot kaikilta muilta GSK:n tai kolmannen osapuolen sivustoilta, joille siirryt.

Tietojen käyttö

Käyttäjien viestintää (muu kuin GSK:n Tietosuojamenettelyn kattama henkilökohtainen tai terveyteen liittyvä) pidetään ei-luottamuksellisena ja ei-yksinomaisena, ja GSK voi käyttää tietoja mihin tahansa tarkoitukseen, sisältäen jäljentämisen ja julkaisemisen, ja voi käyttää sille viestitettyjä ideoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan luettuna kaupalliset käyttötarkoitukset.

Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin ja tämän sivuston sisältöön sovelletaan Suomen lakia.

Muutokset

Näitä Käyttöehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa. Käyttäjää kehotetaan tarkastamaan ne säännöllisesti.

VIIMEKSI PäIVITETTY: 1/2016 (CHFIN/CHCER/0003/15(1))
GSK Consumer Healthcare:n yhteystiedot:
GSK Consumer Healthcare
Piispansilta 9A
02230 ESPOO
Lisätietoja tuotteista GSK-tuoteinfo puh.

080 07 74 080

scanda.consumer-relations@gsk.com